Razlaga povišanja incidenc šolajočih, januar-marec 2021

V Sloveniji smo 26.1.2021 po dolgem času odprli 1. triado osnovnih šol in preostanek vrtcev. V povezavi s tem se je poleg kadra v izobraževanju testiranja pričelo udeleževati tudi vse več šolarjev.

Pred odprtjem je bila 7d incidenca na 100.000 prebivalcev v starostni skupini 5-14 let okoli 85. V tej starostni skupini je okoli 217.000 otrok, torej smo imeli takrat v njej na teden povprečno okoli 185 zaznanih okužb, oziroma na dan okoli 26.

Grafični prikaz povišanja incidenc šolajočih, 11.3.2021

Do 3. februarja potem lahko spremljamo porast zaznanih okužb znotraj starostne skupine 5-14 let, ker smo testirali nekaj, česar prej nismo. Tu ne gre za rast okužb (porast je takojšen brez inkubacijske dobe!), ampak le za vzpostavitev novega stabilnega stanja. Krivulja tako po 3. februarju pade nazaj dol iz rasti (R>1) v padanje (R<1) in se ustali nekje na incidenci 115. Se pravi, da je odprtje tega segmenta izobraževanja prineslo povišanje incidence za okoli 30, oziroma dnevno zaznanih primerov v povprečju za okoli 9.

15. februarja smo potem odprli preostali del (razredi 4-9) osnovnih šol v zahodni Sloveniji. Do 21. februarja tako spet lahko spremljamo rast zaznanih primerov, nakar 23. februarja pristanemo na incidenci okoli 180, oziroma v povprečju na še za okoli 20 več dnevno zaznanih primerih.

Ista zgodba se potem ponovi še 22. februarja z odprtjem preostanka OŠ v vzhodni Sloveniji (v zahodnem delu počitnice). Pridemo na incidenco okoli 200, oziroma še povprečno po 6 dodatnih dnevnih primerov.

Po 1. marcu so se vsi šolarji v Sloveniji šolali v šolah, starostna skupina 5-14 let doseže incidenco okoli 230, imamo povprečno okoli 9 dodatnih primerov na dan.

Ti skoki se končajo nekje na incidenci 230, kar pomeni okoli 71 dnevno odkritih primerih. Pred odpiranjem pol je bilo to okoli 26 primerov na dan. Odpiranje šol je tako zaradi dodatnega testiranja v starostni skupini 5-14 let prineslo okoli 45 dodatnih dnevno odkritih primerov, za kolikor se je tudi povečalo skupno državno povprečje dnevno zaznanih novih primerov.

S 15. februarjem so v srednje šole vstopili tudi zaključni letniki. Pri starostni skupini 15-24 let, ki šteje okoli 194.000 ljudi, se je zgodba odvila približno iz incidence 270 na 320, kar pomeni slabih 15 dnevno zaznanih okužb več.

Po končanem procesu odpiranja vseh teh segmentov izobraževanja imamo zaradi dodatnega testiranja teh starostnih skupin državno povprečje dnevno zaznanih okužb za okoli 60 višje kot prej, okužbe v omenjenih dveh starostnih skupinah pa padajo (R: 0.97, 0.95), kot padajo tudi v ostalih starostnih skupinah. Stanje po starostnih skupinah na dan 10.3.2021 je naslednje …

Stanje po starostnih skupinah na dan 10.3.2021, podatki: NIJZ

Zanimiv je tudi porast zaznanih okužb v starostni skupini 65-74 let med 15. februarjem in 5. marcem. Nekdo je to skupino hudomušno poimenoval “aktivni dedki in babice”. To je tisti, ki hodijo v šolo po otroke. Tudi ta skok je bil podobne začasne narave.

Animacijo opisanega dogajanja si je možno ogledati v naslednji animaciji …

Razlaga povišanja incidenc šolajočih, 11.3.2021

Analiza je narejena na uradnih podatkih NIJZ.

Peter Malovrh, 11.3.2021