DOLOČANJE ŠTEVILA NEIMUNIH

Če želimo oceniti, kako hud bo prihajajoči 4. val, ki ga generira različica delta virusa SARS-CoV-2, je potrebno bolj kot obseg okužb oceniti obseg hospitalizacij in smrti. Da bi lahko ocenili obseg potencialnih smrti, je potrebno vedeti, da ogroženost s težjim potekom bolezni COVID-19 narašča s starostjo. Velika večina dosedanjih smrti je tako v populaciji stari 65 let in več (oziroma 65+).

Imunost, pridobljena s prebolelo boleznijo ali pa s cepljenjem, zelo dobro ščiti pred težkim potekom bolezni. Glede cepljenja imamo na voljo zelo dobre podatke (zbira jih NIJZ) o precepljenosti posameznih starostnih skupin, pri prebolelosti pa teh podatkov ni, ker večine prebolelih s samim testiranjem sploh nismo zajeli. Pri prebolelih se tako zanašamo na splošno oceno prekuženosti, za to pa je privzeto, da je uniformno porazdeljena po vseh starostnih skupinah.

Glede prebolelih obstajajo zelo različne ocene, ki se konec oktobra 2021 gibljejo od 35% pa do preko 65%. Uradne ocene ni. Jaz jo merim že dolgo in pri tem uporabljam različne metode. Moja ocena na dan 27.10.2021 je, da je prekužene okoli 56% populacije. Tule je opis načina določanja prekuženosti

Potrebno je torej določiti, koliko ljudi iz rizične populacije še nima razvite nikakršne imunosti proti COVID-19.
Če se torej osredotočimo na populacijo 65+, najprej določimo, koliko je izmed njih že imunih.
Seštejemo podatke vseh starostnih skupin o cepljenih znotraj teh skupin, in tako dobimo skupno število cepljenih (CEP) v delu populacije 65+.

K temu številu cepljenih je potrebno dodati vse prebolele iz 65+, ki pa se naknadno še niso cepili (cepljeni so že zajeti v številu CEP).
Najprej izračunamo število vseh prebolelih 65+. Ker smo predpostavili, da je prebolevnost enakomerno porazdeljena po vseh starostnih skupinah, enostavno velikost populacije 65+ (POP65plus) pomnožimo s splošnim deležem prekuženosti (ocena 27.10.2021 je 56%). Tako smo dobili število vseh prebolelih znotraj skupine 65+ (PREB).

PREB = PREKUŽENOST x POP65plus

Znotraj prebolelih (PREB) v skupini 65+ pa so se ljudje odločali za cepljenje glede na to, ali so vedeli, da so preboleli, ali niso vedeli. Tisti, ki so imeli pozitiven test, so vedeli za prebolelost in so se cepili v manjšem deležu od tistih, ki za to niso vedeli.
Prebolele v 65+ (PREB) tako razdelimo na tiste s pozitivnim testom (PREB_TST) in tiste brez pozitivnega testa (PREB_noTST).

PREB_TST + PREB_noTST = PREB

Prebolele s pozitivnim testom (PREB_TST) določimo tako, da pogledamo, koliko je bilo v državi uradno zaznanih okužb (OKUŽBE_TST). To število primerjamo z oceno števila vseh prebolelih v državi (OKUŽBE_VSE). Ta isti delež potem vzamemo od prebolelih v skupini 65+ in tako dobimo PREB_TST.

PREB_TST = PREB x ( OKUŽBE_TST / OKUŽBE_VSE),
OKUŽBE_VSE = PREKUŽENOST x populacija_Slovenije
OKUŽBE_TST … vse uradno zaznane okužbe

Število tistih prebolelih v 65+, ki testa nimajo (PREB_noTST), dobimo tako, da od vseh prebolelih v 65+ odštejemo tiste s pozitivnim testom

PREB_noTST = PREB – PREB_TST

Podatke, koliko prebolevnikov s pozitivnim testom iz 65+ se je že cepilo, ima NIJZ, a jih meni še ni uspelo pridobiti. Za ta namen tako uporabim podatek raziskave agencije VALICON, ki je za 20.7.2021 ugotovila, da se je cepilo že 25% tistih prebolevnikov, ki imajo uradno potrjeno okužbo. Na dan 18.10.2021 že 46.7%. Privzamem, da enak delež velja tudi v skupini 65+.
Ne velja pa ta delež tudi za datume pred tem in po tem. Pred začetkom cepljenja (okoli Božiča 2020) ni bil še nihče od njih cepljen. Ob začetku cepljenja je bilo takih prebolevnikov že veliko in delež cepljenih med njimi je tako od takrat pričel postopoma naraščati do teh 25% 20.7.2021 ter 46.7% 18.10.2021. To gibanje tega deleža simuliram z lomljeno krivuljo linearnih odsekov s par opornimi točkami: 31.12.2020 0%, 31.3.2021 2%, 31.5.2021 13%, 20.7.2021 25%, 18.10.2021 46.7% in po občutku določeno 31.12.2021 60%.
Na določen datum torej vzamem ta faktor iz tistega dne, ter ga pomnožim s številom prebolevnikov s pozitivnim testom (PREB_TST). S tem dobim število prebolevnikov s pozitivnim testom v 65+, ki so na tisti dan tudi že cepljeni (PREB_TST_CEP). Preostali iz PREB_TST so tako PREB_TST_NECEP.

PREB_TST_CEP = PREB_TST x faktor
PREB_TST_NECEP = PREB_TST – PREB_TST_CEP

Druga glavna skupina prebolevnikov znotraj 65+ pa so tisti, ki nimajo pozitivnega testa (PREB_noTST). Za njih privzamem, da se jih cepi enak delež, kot se jih cepi v delu populacije 65+ (DELEŽ_CEP_65plus). Ker pa nekateri od vseeno sumijo, da so preboleli COVID-19, se jih verjetno cepi nekaj manjši delež, kot je delež cepljenih v 65+. Po občutku rečem, da za 10% manj. Se pravi PREB_noTST pomnožimo z deležem cepljenih v 65+ ter dodatno še s faktorjem 0,9. Dobimo število cepljenih med prebolevniki brez pozitivnega testa v 65+, in to število označimo PREB_noTST_CEP. Preostali pa so PREB_noTST_NECEP.

PREB_noTST_CEP = PREB_noTST x DELEŽ_CEP_65plus x 0,9
PREB_noTST_NECEP = PREB_noTST – PREB_noTST_CEP

Skupno število imunih znotraj 65+ (IMUNI) je tako enako vsoti cepljenih (CEP), necepljenih prebolelih s pozitivnim testom (PREB_TST_NECEP) ter necepljenih prebolelih brez pozitivnega testa (PREB_noTST_NECEP).

IMUNI = CEP + PREB_TST_NECEP + PREB_noTST_NECEP.

Skupno število neimunih znotraj 65+ (NEIMUNI) dobimo tako, da od velikosti populacije 65+ (POP65plus) odštejemo vse imune znotraj skupine 65+ (IMUNI).

NEIMUNI = POP65plus – IMUNI.

Tako, kot je ves ta izračun narejen za populacijo 65+, aplikacija covidSLO isto izvede tudi za populacije 50+, 55+, 60+ in 70+.

Določanje maksimalnega potencialnega števila smrti v 4. valu v Sloveniji

Iz števila imunih načeloma lahko določimo maksimalno potencialno število smrti. Za dosedanji potek epidemije pogledamo, kakšen delež smrti odpade recimo na populacijo 65+ (stari 65 let ali več). Konkretno je to pri nas 93% vseh smrti. Pogledamo tudi, kakšen delež od vse neimune populacije 65+ (to je kar vseh okoli 436.000 ljudi) je v dosedanjem poteku epidemije umrl (4300 smrti). Če privzamemo, da bi enak delež umrl tudi v 4. valu, je treba ta delež pomnožiti s sedaj imunimi iz 65+, kar je okoli 49.000 ljudi. Upoštevamo še to, da je to 93% smrti in ne 100%, ter tako dobimo oceno o maksimalnem potencialnem številu smrti v 4. valu (konkretno 530 na dan 3.8.2021).

Omejitve

Vse ocene v tem opisu so zgolj najboljše možne ocene. Prekuženost prebivalstva tako nedvomno ni natančno 56%, ampak je lahko nekaj manj ali nekaj več. Tudi anketna ocena agencije VALICON ni 100% natančna. Tudi vse, kar je privzeto, in po občutku določeni faktorji – vse to je približno. Ravno tako imunost s časom upada, a neka natančna metrika za to ne obstaja. Precej ljudi je tudi dodatno cepljeno samo z enim odmerkom cepiva, kar tudi že predstavlja nekaj imunosti, ki tu ni upoštevana. Potem so tu imuni, ki v nekem majhnem deležu tudi lahko zbolijo in celo umrejo – to pri določanju maksimalnega potencialnega števila smrti v 4. valu ni upoštevano. Dodajam še opombo, da je velik del smrti v dosedanjem poteku epidemije bil v DSO-jih, in je tako vzet previsok delež za možne smrti v 4. valu. Ocenjujem, da imajo našteti izračuni iz tega opisa lahko relativno napako 10-20%. Kljub temu dajo zanimiv vpogled v potencial tega 4. vala.

Primeri

Število neimunih je v aplikaciji covidSLO označeno v levem zgornjem delu. Našteto je število neimunih v populacijah 50+, 55+, 60+, 65+ ter 70+. Poleg tega je še vrstico nižje izpisano potencialno maksimalno število smrti v 4. valu.

Peter Malovrh, 28.10.2021