Določevanje SKUPNE imunosti

Datum objave: 20.10.2021

Imunost proti COVID-19 je lahko dosežena po preboleli bolezni ali s cepljenjem.

Glede cepljenja NIJZ vodi statistiko, zato je obseg cepljenih zelo dobro poznan, tudi po starostnih skupinah, geografsko, …

Glede prebolelih pa obstajo zelo različne ocene, ki se konec oktobra 2021 gibljejo od 30% pa do preko 60%. Uradne ocene ni. Jaz jo merim že dolgo in pri tem uporabljam različne metode. Moja ocena na dan 20.10.2021 je, da je prekužene okoli 53% populacije. Tule je opis načina določanja prekuženosti

Teh dveh podatkov pa ne moremo enostavno sešteti, da bi prišli do skupne imunosti, ker imata ti dve množici med sabo presek (C), saj se je precej prebolevnikov tudi že cepilo in se zato nahajajo v obeh množicah. Za namen ugotavljanja tega preseka uporabim podatek raziskave agencije VALICON, ki je za 20.7.2021 ugotovila, da se je cepilo že 25% tistih prebolevnikov, ki imajo uradno potrjeno okužbo. Na dan 18.10.2021 je to že 46.7%. Boljši podatek o tem ima verjetno NIJZ, a mi ga tudi po 6x prošnji še ni uspelo pridobiti.

Prebolevnike tako razdelim na A) uradno potrjene in B) t.i. asimptomatske prebolevnike. Pri obojih je potrebno ugotoviti, koliko od njih se je že cepilo.

A) Število uradno potrjenih prebolevnikov (A1) je znano, saj so to vsi doslej uradno potrjeni primeri okužbe. Agencija VALICON je ugotovila, da je na dan 20.7.2021 25% od njih že cepljeno, na dan 18.10.2021 pa 46.7%. Ne velja pa to tudi za datume pred tem. Pred začetkom cepljenja (okoli Božiča 2020) ni bil še nihče od njih cepljen. Ob začetku cepljenja je bilo takih prebolevnikov že veliko in delež cepljenih med njimi je tako od takrat pričel postopoma naraščati do teh 25% 22.7.2021. To gibanje tega deleža simuliram z lomljeno krivuljo linearnih odsekov s par opornimi točkami: 31.12.2020 0%, 31.3.2021 2%, 31.5.2021 13%, 20.7.2021 25%, 18.10.2021 46.7% in po občutku določeno 31.12.2021 60%.
Na določen datum torej vzamem ta faktor iz tistega dne, ter ga pomnožim s številom uradno potrjenih prebolevnikov. S tem dobim število uradno potrjenih prebolevnikov, ki so na tisti dan tudi že cepljeni (A2).

B) Asimptomatski prebolevniki nimajo s testom potrjene okužbe. Velikokrat niti ne vedo, da so imeli stik z virusom. Njihovo število dobimo tako, da od števila vseh prebolevnikov odštejemo uradno potrjene prebolevnike iz točke A). Delimo jih na prebolele asimptomatične otroke (B1) ter prebolele asimptomatične odrasle (B2).

B1) Ker je v splošni populaciji 18.05% otrok (mlajših od 18 let), predpostavim, da je tudi med vsemi asimptomatično prebolelimi 18.05% otrok. Število vseh asimptomatično prebolelih (B) zato pomnožimo z 0,1805 in dobimo število asimptomatično prebolelih otrok (B1a). Vprašanje je, koliko od njih se je že cepilo. Predpostavim, da je delež cepljenih izmed njih enak deležu cepljenih med vsemi otroci v državi. Cepljenje otrok pa se je začelo pozno, če se prav spomnim šele v juliju 2021. Ta delež simuliram z lomljeno krivuljo linearnih odsekov s par opornimi točkami: 30.6.2021 0%, 27.7.2021 2,0% in 20.10.2021 7.5% (uradni podatki NIJZ), ter po občutku določeno 31.12.2021 30%.
Na določen datum torej vzamem ta faktor iz tistega dne, ter ga pomnožim s številom asimptomatično prebolelih otrok. S tem dobim število asimptomatično prebolelih otrok, ki so na tisti dan tudi že cepljeni (B1b).

B2) Število asimptomatično prebolelih odraslih (B2a) dobim tako, da od vseh asimptomatično prebolelih (B) odštejem vse asimptomatično prebolele otroke (B1a). Vprašanje je, koliko od njih se je že cepilo. Predpostavim, da je delež cepljenih med njimi nekaj nižji, kot je delež cepljenih med splošno odraslo populacijo, ta pa izhaja iz uradnih tekočih dnevnih podatkov o precepljenosti populacije. Na dan 22.7.2021 je bilo po uradnih podatkih cepljene 50% vse odrasle populacije. Po izračunu deleža precepljenosti odrasle populacije ta delež zmanjšam za 10% (po občutku), ker je med odraslimi asimptomatičnimi prebolevniki marsikdo sumil, da je prebolel, in se zaradi tega ni šel cepiti. Ko upoštevam še to zmanjšanje, dobljeni delež cepljenih med asimptomatično prebolelimi odraslimi pomnožim z njihovim številom (B2a), in s tem dobim število asimptomatično prebolelih odraslih, ki so na tisti dan tudi že cepljeni (B2b).

C) Število vseh cepljenih prebolevnikov, to je presek med cepljenimi in prebolelimi, je tako enako vsoti cepljenih uradno potrjenih prebolevnikov (A2), cepljenih asimptomatično prebolelih otrok (B1b) in cepljenih asimptomatično prebolelih odraslih (B2b).

Število imunih na določen datum je sedaj določljivo in ga dobimo tako, da na tisti datum seštejemo vse cepljene in vse prebolele, od te vsote pa odštejemo presek med njima (C).
Primer: na dan 20.10.2021 dobimo imunost 78.4%, na dan 28.7.2021 dobimo imunost 67,6%, 50% imunost smo dosegli 4. maja 2021, imunost 40% 11. marca 2021, imunost 30% pa že samo s prebolevnostjo 12. janurja 2021.

V aplikaciji “covidSLO” je na vrhu okna izpisan delež prebolelih, malo nižje na levi strani pa je z modro-zeleno barvo izrisano število cepljenih (“Vacc.”), pod njim pa so z isto barvo narisani preboleli. Skupna dolžina spodnjega stolpca predstavlja število vseh imunih (“Imm.”). Del, kjer se vodoravna indikatorja prekrivata, predstavlja tiste prebolele, ki so se tudi že cepili.

Peter Malovrh, 21.10.2021